Pozvánka na valnou hromadu společnosti KLIMINVEST CZ a.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu, která je svolávána v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Tato valná hromada se bude konat dne 3.4.2019 v 10:00 hod v Prostějově v notářské kanceláři Mgr. Ondřeje Krejčovského, notáře v Prostějově, na adrese Žižkovo nám. 133/20, 796 01 Prostějov. Pozvánku najdete po kliknutí na odkaz níže Pozvánka na VH

Společnost Kliminvest CZ a.s. byla založena v roce 2005, za účelem realizace projektu NOVUS, jehož smyslem měla být bytová výstavba na území města Brna v lokalitě bývalých Jaselských kasáren.Úspěšným absolvováním výběrového řízení  uzavřela naše společnost se Statutárním městem Brno NÁJEMNÍ SMLOUVU A SMLOUVU O BUDOUCÍM PRODEJI POZEMKŮ na jejímž základě mělo dojít k výstavbě komerčního a obytného souboru „NOVUS“ v areálu bývalých Jaselských kasáren v Brně – Králově Poli.

V roce 2015 jsme oslovili architektonickou kancelář ATX Architekti a společně s ní jsme připravili nový koncept využití území. Zpracovaná varianta oslovila svým záměrem zastupitelstvo městské části Královo Pole, které na jejím základě iniciovalo změnu územního plánu. V případě kladného projednání této změny, předpokládáme aktualizaci našeho projektu. Výsledné blokové řešení zástavby zásadně zlepší prostupnost lokality. Zároveň naváže charakterově na koncept okolní, převážně bytové zástavby s pobytovými vnitrobloky.