Uveřejnění usnesení valné hromady a závěry znaleckého posudku dle § 384 ZOK

Představenstvo společnosti KLIMINVEST CZ a.s. uveřejňuje podle § 384 ZOK způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, tedy na internetových stránkách společnosti www.kliminvest.cz tyto skutečnosti: Uveřejnění usnesení valné hromady a závěry znaleckého posudku dle § 384 ZOK

Společnost Kliminvest CZ a.s. byla založena v roce 2005, za účelem realizace projektu NOVUS, jehož smyslem měla být bytová výstavba na území města Brna v lokalitě bývalých Jaselských kasáren.Úspěšným absolvováním výběrového řízení  uzavřela naše společnost se Statutárním městem Brno NÁJEMNÍ SMLOUVU A SMLOUVU O BUDOUCÍM PRODEJI POZEMKŮ na jejímž základě mělo dojít k výstavbě komerčního a obytného souboru „NOVUS“ v areálu bývalých Jaselských kasáren v Brně – Králově Poli.

V roce 2015 jsme oslovili architektonickou kancelář ATX Architekti a společně s ní jsme připravili nový koncept využití území. Zpracovaná varianta oslovila svým záměrem zastupitelstvo městské části Královo Pole, které na jejím základě iniciovalo změnu územního plánu. V případě kladného projednání této změny, předpokládáme aktualizaci našeho projektu. Výsledné blokové řešení zástavby zásadně zlepší prostupnost lokality. Zároveň naváže charakterově na koncept okolní, převážně bytové zástavby s pobytovými vnitrobloky.