Uveřejnění usnesení valné hromady a závěry znaleckého posudku dle § 384 ZOK

Představenstvo společnosti KLIMINVEST CZ a.s. uveřejňuje podle § 384 ZOK způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, tedy na internetových stránkách společnosti www.kliminvest.cz tyto skutečnosti: Uveřejnění usnesení valné hromady a závěry znaleckého posudku dle § 384 ZOK

Společnost Kliminvest CZ a.s. byla založena v roce 2005, za účelem realizace projektu NOVUS, jehož smyslem měla být bytová výstavba na území města Brna v lokalitě bývalých Jaselských kasáren.Úspěšným absolvováním výběrového řízení  uzavřela naše společnost se Statutárním městem Brno NÁJEMNÍ SMLOUVU A SMLOUVU O BUDOUCÍM PRODEJI POZEMKŮ na jejímž základě mělo dojít k výstavbě komerčního a obytného souboru „NOVUS“ v areálu bývalých Jaselských kasáren v Brně – Králově Poli.